Výška hypotéky:
Úrok: % ročne
Splatnosť: rokov
Mimoriadna splátka: 


Výsledok:

  Splácanie
bez mimoriadnych splátok
Splácanie
s mimoriadnymi splátkami
Mesačná splátka:
Mimoriadna splátka: € / raz ročne
Splatnosť hypotéky: mesiacov mesiacov
Celkovo zaplatíte:
Preplatíte:

Ušetríte , pričom hypotéku splatíte o roka skôr.

Poznámka: Sumy „Celkovo zaplatíte“ a „Preplatíte“ sú zaokrúhlené na celé eurá.
Logo TotalMoney.sk